קטגוריה : הגנה ביולוגית ואיזון אקולוגי

איזון מלא של הסביבה האקולוגית להגנת הצומח בפני מזיקים ומחלות בשיטות של הדברה ביולוגית