גינה קהילתית

גינה קהילתית (Community Garden) היא גינה המוקמת ומתחוזקת בשיתוף הקהילה ולמענה. גינה שכזו מנוהלת ומתוחזקת על ידי התושבים, לפעמים בסיוע צוות או רכז (חיצוני או תושב פעיל). הגינה היא מוקד מפגש של קהילה ולכן יפועלו לכך שתספק את צרכהם השונים והמשתנים. ניתן לראות בגינה מדיום ליצרה או חיזוק של קהילה וככלי בידי התושבים למאבק על זכויותהם, בין היתר שימור שטחים פתוחים. יש הרואים בגינה הקהילתית מקום המאפשר גישה מידית לטבע, חיזוק הקשר לאדמה ומקום המאפשר חיים מקיימים בעיר.

גינות קהילתיות רבות ממקומות דווקא באיזורים עירוניים מקום בו קרקע וצמחים נמצאים במחסור. גינות קהילתיות עירוניות יכולות להיות מגוונות מאוד. בחלק מהן יבחרו לגדל רק פרחים, אחרים ישתמשו בגינה בעיקר כדי שתשמש כמקום מפגש קהילתי ויארחו בה הופעות ומסיבות או, באחרות יש חלקות אישיות או גינה שמנוהלת על ידי קהילה וכו'.

(מתוך הערך גינה קהילתית המצויי ב- אקו-ויקי ECO WIKI , נכתב על ידי האזרח דרור)

הנחיות להקמה של גינה קהילתית (אקולוגית/אורגנית)

כתיבת תגובה