אלבום תמונות הגינה

אלבום תמונות הגינה מאגד מספר אוספים (גלריות)
של תמונות העוסקות במספר נושאים: מחלות ומזיקים, הכנת קומפוסט, חקלאות
משולבת, תוצרת הגינה, הומוס תולעים, הכנת גינה, גידול נבטים, עשב
שעורה/חיטה, אקולוגיה מעשית…

כתיבת תגובה