תכנון ראשוני

תכנון הגינה הוא שלב ראשוני שכל מגדל בעל עניין להפיק יבול לצורכי מאכל נדרש לבצע . להלן מספר שאלות שיכולות לעזור לנו לאסוף מידע הדרוש לתכנון הראשוני של הגינה . כמובן ששלב התכנון חוזר על עצמו בסיומו של כל מחזור גידול, בעיקר בגלל שהטבע נמצא בתהליך של שינוי מתמיד ולכן תכנונים שתכננו בדרך כלל דורשים עדכונים ושכלולים מעונה לעונה ומשנה לשנה .

אילו סוגי ירקות פירות ועשבי תבלין אנו מעוניינים לגדל – נפנה לטבלאות הגידולונבחר ירקות ועשבי תבלין לפי העונה הנוכחית. בעיקר נשים לב לאזור האקלים בו אנו מצויים (נגב, שפלה, הר, גליל או גולן ) המידע בטבלה הותאם לגידולים באזור השרון. ניתן לבחור גידולים בעזרת המדריך לחקלאישמרכז מידע מקיף יותר לגידול זנים שונים בעונות שונות ובאזורים שונים .

מהיא כמות היבול הנדרשת לצריכה שבועית, חודשית ושנתית – ראשית כל יש לבדוק באופן אישי או קבוצתי מהיא הצריכה הנוכחית לירקות השונים כל חודש . בסופו של דבר נבנה טבלה חודשית ובה כמויות משוקללות לפי ק"ג לירק בחודש. בשלב הבא נחשב כמה שתילים או זרעים יש לשתול או לזרוע כדי לקבל תנובה מסוימת בחודש הנתון ( טבלה שעל הכנתה אני שוקד בימים אילו 🙂 .

מהו שטח האדמה הדרוש לייצור תצרוכת מזון מסוימת לאחר שחשבנו וקבענו את הכמות הרצויה של שתילים או זרעים נבדוק אם עומדת לרשותינו חלקת אדמה מספיקה ( את חישובי השטח הנדרשים ניתן להפיק בעזרת טבלת הגידולבה מופיעים הממדים של ירקות בוגרים ) .

תזמון הזריעה, ההנבטה והשתילה של הצמחים השונים – נשתמש בטבלת הגידוללחישוב הזמן הדרוש לנביטה, צמיחה מלאה והתחלת הקטיף ההדרגתי בהתאם לבשלותו של כל פרי . נבנה טבלה חדשה ובה מועדי זריעה ושתילה מדורגים ועונתיים של הצמחים בהם אנו מעוניינים ( מומלץ ליישם כמות שתילים הגדולה ב– 30% מהכמות אותם תכננו לשתול, לפחות בשנה הראשונה, כדי להגביר את מקדם הצלחה ) . בנוסף, וכדי להגיע לאחוזי הצלחה גבוהים אף יותר, ניתן להשתמש בידע שמציגים המגדלים בשיטה הביואורגנית שאת גידוליהם הם זורעים ושותלים לפי הירחו הכוכבים. ( לוח חודשי מחושב של זריעה ושתילה )

שילוב הצמחים השונים – כדי להגן על גידולים מסוימים וכדי לעודד ולחזק גידולים אחרים נשתמש בטבלאות גידול ירקות עם ירקות, גידול ירקות עם עשבי תבליןו עשבי תבלין ובעלי חיים. כך נשלב מגוון רחב של גידולים המעודדים ומגינים זה על זה . למען הרמוניה ואיזון ביולוגי מושלמים .

מחזור גידולים – כדי למנוע מחלות וכדי שלא נדלל את האדמה מחומרי תזונה נוסיף לתכנון מחזור גידולים רב שנתי או עונתי בעזרת דוגמאות שונות מטבלאות מחזור גידולים.

סוג האדמה והצורך לשפר את טיבה – מהו סוג האדמה העומדת לרשותינו ובאילו דרכים נשפר את יכולתה לגדל גידולים שונים. . האם יש ברשותנו חלקת אדמה גדולה מספיק לדרישות הגידול שקבענו , מהיאדרגת החומציותשל האדמה , האם היא מתנקזת ממים במהירות .

כמות האור באזור הגידול המיועד לאורך עונות השנה – נפנה את תשומת ליבנו אל הסביבה בה בחרנו להקים את הגינה ונבחן לאיזו מנת אור שמש החלקה זוכה. האם היא מוגנת מרוחות ע"י עצים או גדרות החוסמים אור שמש . רוב הצמחים דורשים אור שמש כ– 10 שעות ביום.

כתיבת תגובה