איזון ביולוגי

מבוא לאיזון ביולוגי, גידולים משולבים, מחזור זרעים, פוריות האדמה, זיהוי וטיפול במזיקים

חומרי הגנה מאושרים (לפי ארגון החקלאות האורגנית בישראל), תכשירי הגנה חדשים,

טבלאות שלוב של: ירקות עם ירקות, ירקות עם תבלינים ופרחים, תבלינים ופרחים להרחקת מזיקים

  • גידולים משולבים
  • התגוננות בפני מזיקים והדברה ביולוגית
  • מבוא לאיזון ביולוגי
  • כתיבת תגובה